ESSA

Betway er medlem av European Sports Security Association (ESSA), som er en ideell organisasjon som overvåker irregulære spillemønstre og mulig kampfiksing. Som en del av dette medlemskapet deltar Betway fullt ut i organisasjonens system for tidlig varsling, som er rettet mot å identifisere irregulære spillemønstre.

Dersom Betway skulle motta et slikt varsel, forbeholder Betway seg retten til å kunne:

i. Suspendere tilbud(ene) i forbindelse med et arrangement eller en serie av arrangementer
ii. Forsinke og/eller holde tilbake utbetalinger i forbindelse med et arrangement eller en serie av arrangementer frem til integriteten til dette arrangementet eller denne serien av arrangementer er bekreftet av relevant sportsføderasjonen i ESSA.

Betway forbeholder seg, i samarbeid med passende sportslig styringsorgan, retten til å suspendere spill plassert på tvilsomme arrangementer etter egen vurdering, enten etter at ESSA har identifisert at et individ har hatt innsideinformasjon i forbindelse med tipping eller informasjon, eller et individ som Betway vurderer som tilknyttet eller i samarbeid med et slikt individ.

Sist oppdatert: 07.05.2015 klokken 16.20 GMT.

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play