I.B.A.S.

Hva er IBAS?

The Independent Betting Adjudication Service (IBAS) ble etablert i 1998 og opptrer som en upartisk dommer i tvister som oppstår mellom spilleselskap og deres kunder. IBAS er et uavhengig tvisteløsningstilbud for kunder som opplever at en uenighet mellom dem og spilleselskapet ikke er blitt løst på tilfredsstillende vis gjennom selskapets egne klageprosedyrer. Betway er registrert som IBAS-operatør.

Hvordan foregår klageprosessen hos IBAS?

Etter at klagen er mottatt blir den først gjennomgått og vurdert. Dersom klagen anses som reell, vil den bli sendt til et panel som vil ta stilling til klagen.

Klageprosessen hos IBAS er tredelt:

1. En vurdering av sakens omstendigheter
2. Et valg av aksiom som gjelder i de aktuelle omstendighetene
3. En avgjørelse om hvilket grunnlag som skal brukes for beslutningen

Når klageprosessen anses som ferdig, vil panelet treffe en beslutning i form av et skriftlig dokument, som blir sendt til kunden og selskapet. Dette dokumentet vil forklare panelets grunn for avgjørelsen de har fattet og fastslår hvordan tvisten skal løses.

Må en IBAS-avgjørelse følges?

En IBAS-avgjørelse er bindende for alle parter i tvisten og er siste ledd i IBAS’ behandling av tvisten og dets forpliktelser under de betingelser og vilkår som selskapet og kunden har godtatt.

Hvilke forpliktelser har IBAS?

1. Å garantere en uavhengig or rettferdig behandling av begge parter
2. Å se på hver sak individuelt
3. Å bedømme hver sak ut fra dets karakteristikker og ta i betraktning spilleselskapets regler
4. Å drifte et helhetlig og oppdatert register over bookmakere/operatører som gjennom medlemskapet har erklært sin intensjon om å rette seg etter IBAS’ avgjørelser angående nettspilltvister
5. Å opprette et ekspertpanel (uavhengig av bookmaking-industrien) med den nødvendige ekspertisen og som har kunnskap om autorativ mekling
6. Å gi passende mengde oppmerksomhet til alle tvister
7. Å sikre at all kommunikasjon til enhver tid er konfidensiell og i avgjørelsesprosessen

Hvordan kan jeg ta kontakt med IBAS?

Før du fyller ut et tvisteskjema, er det anbefalt at du leser gjennom IBAS’ casestudy-seksjon, hvor du kanskje finner en sak som ligner din og som kan gjelde også for dine omstendigheter. Dette kan gi deg et bedre forståelse av din egen sak før den sendes til tvisteløsning.

Telefon: +44 20 7347 5883 (kun på engelsk)
Telefaks: +44 20 7347 5882
Nettsider: http://www.ibas-uk.com/
E-post: [email protected]

Tvisteskjema: http://www.ibas-uk.com/adjudicationForm.php

Vær dessuten klar over at IBAS kun vil behandle en tvist dersom:

(a) operatøren har en operatørlisens fra the Gambling Commission og uenigheten gjelder spill som er underlagt lovene i England og Wales eller Skottland, med unntak av tilfeller hvor IBAS etter egen vurdering kan håndtere tvister som er underlagt andre jurisdiksjoner
(b) situasjonen mellom kunden og spillselskapet er fastlåst

Sist oppdatert: 07.05.2015 klokken 15.07 GMT.

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play